Automobilų apsaugos sistemos.

Automobilio apsaugos sistema turi saugoti Jūsų automobilį. Kad teisingai parinkti tinkamą apsaugos sistemą, reikia atsižvelgti į automobilio modeli, jo konstrukciją, kuro rūšį. Nebūtinai apsaugos sistema turi buti brangi ar žinomos firmos. Labai daug lemia protingas sumontavimas. Pagrindinį signalizacijos bloką būtina kuo išradingiau  paslepti automobilyje, kad  vagiui butu kuo sunkiau  identifikuoti jo buvimo vietą. Taip pat reikia užmaskuoti variklio paleidimo blokavimo vietas. Garsinę sireną būtina gerai paslepti, kad atidarius variklio dangtį butų kuo sunkiau ją neutralizuoti. Izoliacinės medžiagos turi buti naudojamos tokios pat, kaip gamyklinės, kad sumontuoti laidai nesiskirtų nuo gamyklinių.

Visų šių reikalavimų mes griežtai laikomės, nes patirtis jau parodė, kad tai labai apsunkina vagims pasiekti savo tikslą.

Profesionalus automobilių signalizacijų montavimas, gamyklinės signalizacijos aktyvavimas, suprogramavimas pagal klijento poreikius. Papildomų komforto funkcijų montavimas ir aktyvavimas.